7.1.2.2 La Resclosa

 

Originada d’una primitiva resclosa documentada l’any 1224, l'actual es construí en virtut d’una concessió atorgada a Pere de Torroella per Joan II el Caçador el 13 d'octubre de 1458, potser aprofitant pedra provinent de la Via romana occidental (vegeu 7.1.2.6 Les Vies romanes: Empremtes romanes a Colomers). D'uns 950 metres, la Resclosa travessa el riu des de Sant Llorenç de les Arenes fins al Bosc del Comú de Colomers, i permet derivar l’aigua del Ter cap al Rec del Molí o del Marquès de Sentmenat. En la seva llarga història ha estat destruïda i reconstruïda diverses vegades per les riuades (vegeu 2.3 Aspectes físics. Les aigües). Fou greu la de l'any 1959, en què el riu trencà abans del meandre i deixà sense aigua el Rec del Molí, amb greus conseqüències per les terres conradisses de Colomers fins al mar de l'Escala.

El 12 de juny de 2006, el Ple del Consell comarcal del Baix Empordà, a proposta de l'Ajuntament de Colomers, declarava aquest indret i els seus elements hidràulics (aigua inclosa) Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Els motius de la protecció, d'acord al Projecte de Declaració (Daniel Punseti i Puig, maig de 2006), són: la "vinculació de la resclosa de Colomers al rec del Molí o de Sentmenat i a una important xarxa hidràulica"; el caràcter de "recurs i atractiu turístic per al nucli de Colomers", i el fet de ser un "element històric que va condicionar l'economia del nucli de Colomers". Les condicions de la protecció, que signa aquest mateix arqueòleg i tècnic en patrimoni cultural, són: "no alteració de l'entorn de la resclosa i del bramador en futurs creixements urbanístics"; "manteniment del nivell d'aigua a 2,5 m3", i "mantenir el cabal d'aigua visible".

El camí de la Resclosa

 

Començament de la Resclosa al costat de Colomers

 

Fou utilitzada com a via de pas per creuar el riu i arribar fins a Foixà, Sant Llorenç de les Arenes o Flaçà.

 

Reconstrucció de la Resclosa l’any 1944

Entre les infrastructures hidràuliques de la Resclosa i el Rec del Molí, cal esmentar el Bramador, actualment amb cadires (que han donat nom a un paratge proper: les Cadires) o comportes de ferro electrificades, i el Rentador, en desús.

 Pescant sota el Bramador de la Resclosa

 

   

Cadires o comportes de la Resclosa al Rec del Molí

 

L'antic rentador


Continua a Colomers