ELS GIFREU

 

Origen del cognom Gifreu

Del germànic Wífrid ("pau victoriosa", "donador de pau"), Guifre (i no pas Guifré) en català.
Guifre el Pelós (840-897) fou el primer representant del Casal de Barcelona (comte des del 878) i origen, per tant, de la dinastia nacional.

 

Can Gifreu de la Palma

El cognom Gifreu de Colomers, on arriba a principis dels anys trentes en la persona de Josep Gifreu i Bonavia (1906, Sant Miquel de Fluvià - 1981, Colomers), prové de Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) i és originari del mas Gifreu de la Palma (Espinavessa, municipi de Cabanelles, Alt Empordà).

Trobem documentat Bernat Gifreu d’Espinavessa a l’any 1305:

"Pere Albert d’Ordis, com a marit d’Elicsendis Albert, hereva del mas Albert d’Ordis, presenta Bernat Gifreu per al benefici de Santa Maria Magdalena d’Ordis, fundat per Arnau d’Ordis, jurista i vacant per mort de Berenguer Gifreu, 23 desembre 1305" (Referència arxivística de l'Arxiu Diocesà de Girona: Llibre G-2, Full f 49, codi G-002-00759).

"Bernat Gifreu d’Espinavessa, consentint a l’anterior presentació, fa poders a Bernat de Puig, claver de la seu per obtenir la confirmació del bisbe, 9 gener (1305) 1306" (Referència arxivística de l'Arxiu Diocesà de Girona: Llibre G-2, Full f 49, codi G-002-00760).

Al fogatge de 1497 trobem documentat el cognom Gifreu a Espinavessa i Canyelles, i al del 1553 a El Vilar de Terradelles.

Una referència al mas Gifreu de l’any 1747:

"Altre de relíquies de la Veracreu, Pius V papa i Ursula, donades a Josep Gifreu de Palma, provincial de Catalunya de l’orde de la Mercè, per a la seva casa Gifreu de la parròquia d’Espinavessa, 27 octubre 1747" (Referència arxivística de l'Arxiu Diocesà de Girona: Llibre G-157, Full f 139v, codi G-157-01429).

D’aquest mas de la Palma haurien sorgit, en un temps llunyà, la majoria de famílies Gifreu, un cognom força infreqüent i gairebé exclusivament territorialitzat a la Regió de Girona: l'Alt Empordà i el Pla de l’Estany sobretot, segons dades de l'Idescat.

El mas Gifreu de la Palma és avui inexistent: els anys seixantes fou, incomprensiblement, desmuntat pedra per pedra i venut per propietaris foranis. 

 

Estadística actual del cognom Gifreu (dades a 1 de juliol del 2004)

Només comarques amb 4 persones o més en la suma dels dos cognoms

  Posició entre
els cognoms
Freqüència
com a 1r cognom
Freqüència
com a 2n cognom

Catalunya

5.321

142

0,02

124

0,02

Alt Empordà

295

67

0,57

44

0,38

Baix Empordà

1.877

6

0,05

10

0,08

Baix Llobregat

11.090

8

0,01

<

..

Barcelonès

16.474

6

<0,01

11

<0,01

Garrotxa

1.160

5

0,10

7

0,14

Gironès

1.647

10

0,06

18

0,11

Pla de l'Estany

162

33

1,20

27

0,98

<    Inferior a freqüència 4
..    Informació no procedent

Font: Idescat. Població. Onomàstica


Música de fons: T'he conegut sempre igual (1973), de Raimon

bgsound src="T'he Conegut Sempre Igual.mp3"


Continua a Colomers


Vés a l'inici!