5.2.2.1 El ball de la gitana

 

Malgrat la prohibició franquista, Colomers mai deixà de celebrar el Carnaval. Efectivament, el dimarts de carnaval la gent recorria el poble cantant i ballant El ball de la gitana, i recollint ous i botifarres amb els quals feia una gran truitada.

El ball de la gitana
és un ball molt eixerit.
Amb un tall de botifarra
ballarem un petit xic.

La culpa no és pas nostra
sinó dels hostalers.
Vinguin ous i botifarra
que en farem força calés.

El ball de doña Juanita
és un ball mol eixerit.
Amb la punta de les botines
s’aixecaven el seu vestit.

 

Carnaval dels anys setantes

Danses i costums del Baix Empordà: "És evident que algú dirà que alguna dansa ancestral que es ballava o es balla al seu poble no hi surt, penso per un moment el ball de la gitana de Colomers, però tot i això continua essent uns obra obligada per a estudiosos, curiosos i empordanesos arrelats a la terra."


Continua a Colomers