3.1 El poblament

 

Més per l’entorn que no pas pels tipus d’activitats actuals predominants entre la població, la relació entre la gent colomersenca i l’espai circumdant ens defineix un poblament rural.

L’any 1986, aquest poblament rural estava estructurat de la següent manera:

població rural número

%

concentrada

207

96,72

dispersa

7

3,27

total

214

100,00

La transformació més important que sofrí la població tingué lloc entre 1950-1970, període de l’allau immigratòria provocada per la demanda de mà d’obra en el sector de la construcció.

L’any 1975, quant a l’origen de la població, el poblament estava estructurat de la següent manera:

població originària

número

%

del municipi

106

44,91

de la comarca

53

22,45

de comarques veïnes*

65

27,54

de la resta de Catalunya

3

1,27

de fora de Catalunya

9

3,81

total

236

100,00

* En realitat, una part important d’aquests han de ser considerats com a nascuts en el propi municipi, perquè són fills de mares residents al municipi assistides en el part en centres de la ciutat de Girona.


Continua a Colomers