3.3 El paisatge humanitzat

 

El paisatge colomersenc ha sofert importants transformacions. El paisatge natural era una terra coberta de boscos d’alzines i arbres de ribera. A causa de la intensa activitat desenvolupada pels homes de la terra durant segles, aquest primer paisatge ha estat molt transformat, fins al punt de ser totalment substituït pel paisatge rural actual, el qual és integrat pel paisatge silvo-pastoral, constituït per pinedes de pi blanc, i el paisatge agrícola, constituït per secans i regadius.

Les margenades seques, és a dir, les parets de contenció de marges i feixes fetes de pedra seca, això és, amb pedres irregulars posades sense morter, i l’antic Rec del Molí i els moderns canals de regatge són importants elements transformadors de l’aspecte de Colomers, perquè les feixes, als vessants muntanyosos, i les terres de regadiu, al pla, són els dos grans elements constitutius del nou paisatge.

  

Restes de margenades seques al Falguerís


Continua a Colomers