4.6.1 Població activa

 

Entenem per població econòmicament activa el conjunt de totes aquelles persones entre 15 i 64 anys d’edat que es dediquen a la producció de béns i a la prestació de serveis, o que es troben disponibles per dedicar-s’hi.

El fet que gairebé la totalitat de la població activa en els sectors secundari (indústria i construcció) i terciari treballi fora del municipi ens explica perquè la realitat colomersenca està tan lluny de la imatge que ofereix el gràfic d’un Colomers amb uns sectors secundari i terciari ben desenvolupats.

L’any 1965, la renda per capita era de 25.755 pts.

 

assalariats 82,3 %
autònoms 17,7 %
empresaris  

Condició sòcio-econòmica, 1986


Continua a Colomers