4.4 Indústria

 

La indústria, de caire artesà, ha estat poc important. El motiu de casa Ca l’Esclopeter (colomersenc per ”escloper”), del Raval, ens recorda l’existència, encara que en un altre habitatge, d’una antiga indústria que aprofitava la fusta lleugera dels pollancres per a la fabricació d’esclops.

Al primer quart del segle XX, hi havia també una fàbrica de teixits o de gèneres de punt, i, fins fa ben poc, una fusteria, un molí fariner i un pelacanyes.

La indústria de la canya del Mas Costa

Modernament, les pinedes han donat lloc a una petita activitat industrial en el sector de la fusta: 5 llicències l’any 1986.

Per últim, esmentem la presència d’una empresa dedicada a l’extracció d’àrids a la riba del riu, dues lampisteries, dos tallers mecànics i de tres indústries alimentàries: un forn de pa, un escorxador de conills i una empresa dedicada a l’elaboració de productes de l’ànec.

 

Llicències fiscals industrials i establiments industrials: 1977, 1978 i 1980

1977: 9 llicències
1980: 10 llicències
1978: 5 establiments


Continua a Colomers