7.1.1.5 El Portal de la muralla

 

Portal adovellat d’arc de mig punt, situat a prop de l’Església, a l’accés al nucli antic per la banda de ponent, entre dues grans construccions: l’una, a la dreta, amb un portal de gran dovellatge i una galeria d’arcs en el pis superior, i l’altra, a l’esquerra, que serveix de Rectoria.

   

Portal de muralla vist des de la Plaça de l’Església, amb el carrer encara empedrat, i des de la Pujada, ja amb el nou paviment

Amb el parament de davant de la portalada de l’Església i les restes descobertes a la planta baixa de l'Ajuntament i de la Sala, aquesta antiga porta és la resta més significativa de les muralles que defensaven la vila.

Restes de muralla davant la portada de l'Església

Ha perdut el seu antic passadís de volta, possiblement situat en la part baixa d’una torre avui desapareguda, i, més recentment, part d’un dels muntants o brancals, per facilitar el pas de vehicles.

Ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional: Llei de 25/06/85/, BOE de 29/06/85, època medieval: 800-1500.


Continua a Colomers