7.1.2.4 Les fonts

 

La de Sant Llenç es troba en el camí que va de l’Escaleta de Sant Llenç a la Resclosa. Avui està en desús a causa de la contaminació de l’aqüífer del Ter.

 

L'Escaleta de Sant Llenç i la Font de Sant Llenç

La dels Horts es troba al costat de la riera de Pins. També en desús per la contaminació de les aigües.

La del Camí Nou, connectada a la xarxa pública d’abastament d’aigua, és l’única utilitzada.


Continua a Colomers