7.1.1.6 Can Quintana

 

Gran casa pairal, avui centre d’una moderna explotació agropecuària, l’accés a la qual és just a la banda de llevant del poble.

Façana oriental

L’edifici, de planta i dos pisos, i cobert amb teulada de dos vessants, coronada per una torreta rectangular del segle XIX, és del principi del segle XVII, del barroc.

A la façana de ponent, amb restes d’un pompós esgrafiat, cal remarcar les obertures decorades: tres finestres rectangulars, una de les quals datada el 1615, decorades amb relleus de testes alades.

Restes d’esgrafiat de la façana de ponent

 

Finestrals de la façana de ponent decorats amb relleus de testes alades

Al peu de la façana, encara es pot observar l’antic empedrat de rierencs disposats en formes geomètriques.

Empedrats de rierencs disposats en formes geomètriques: façana de ponent

A l’interior, cal remarcar les espaioses sales de la planta noble i les dependències cobertes de volta grassa, és a dir, feta amb morterada de calç o ciment i pedres irregulars, de la planta baixa.

 

Creu de Can Quintana a l'any 1923, Fons Josep Salvany i Blanch, Biblioteca de Catalunya


Continua a Colomers